Products

 

 


Salmon steak

[spoiler show=”Lõhesteigid jahutatud spetsifikatsioon “]

Toidu tehniline kirjeldus

Toidu nimetus:    Lõhesteigid jahutatud (Salmo salar)

Tootja: Dtrim Grupp OÜ, Kriidi tn 3 Tallinn, tunnustamise number EET10EÜ.

Tooraine: Jahutatud roogitud lõhe (Salmo Salar) – kasvatatud Norra kalakasvatus

Toorme kirjeldus: Toore ei tohi sisaldada  mehaanilisi vigastusi. Toorme lõhn, värvus ja konsistens peavad olema kõrvalekalleteta.

Tooraine nõuetele vastavust kontrollitakse organolpetilise kontrolliga toorme vastuvõtul. Tooraine mikrobioloogilist nõuetekohasust kontrollitakse  2 korda aastas  ning tooraine mikrobioloogilised näitajad 25g kohta peavad vastama Tabelis1 välja toodud näitajatele.

Uuritav mikroorganism või mikroorganismide grupp Mikroorganismide suurimad lubatud sisaldused toidus selle realiseerimise ja tarvitamise või minimaalse säilimisaja lõpptähtajal
Bakterite üldarv m = 5×105
M = 107
Coli-laadsed bakterid 103
Staphylococcus aureus m =102
M =103
Clostridium perfringens 10
Rühm 4 0

Tabel 1 Värske, jahutatud kala mikrobioloogilised näitajad

Tehnoloogia kirjeldus: Kalal eemaldatakse pea ja saba osa, seejärel lõigatakse kala risti lõikes seibid. Toodete nõuetekohastust kontrollitakse enesekontrolliplaanis kehtestatud korrale ning fikseeritakse seirelehtedes.

Sensoorsed näitajad:  Lõhn – neutraalne, omane tootele

Värv – roosast tumepunaseni, omane tootele

Maitse – ilma kõrvalmaitseta, omane tootele

Konsistents – liha vetruv ja tihke

Mikrobioloogilised näitajad: Listeria monocytogenes – negatiivne 25 g

100 g toodet sisaldab: 856 kj  204 kcal ,valgud 19,9g, rasvad 14,8 g, millest külastunud rasvhapped 3 d(g), Süsivesikud 2,5 g, polüküllastamata rasvhapped  3.4 d(g)

Pakendamine ja märgistamine: Toode on pakendatud vahtpolüsterool kasti kaetult jääga. Pakend märgistatakse „kõlblik kuni“ kuupäevaga. Toote kõlblik kuni 0+4 C alates tootmisest 8 ööpäeva

Veo- ja säilitamistingimused: Toote vedu peab toimuma keskkonnatemperatuuril   0 kuni +4 C. Toote sisetemperatuur transpordi ajal peab jääma vahemikku  0 kuni +4° C. Toote säilitamistemperatuur on 0 kuni +4° C ning säilimisaeg etteantud temperatuurivahemikus transpordipakendis ei tohi ületada tooraine säilivusaega.

Toote säilivusaeg transpordipakendist välja võetuna ei tohi ületada 48 tundi.

Vastutav isik:                                                05.10.2015
Sarkis Širvanjants

[/spoiler]

[spoiler show=”Lõhesteigid külmutatud, spetsifikatsioon “]

Toidu tehniline kirjeldus

Toidu nimetus:    Lõhesteigid külmutatud (Salmo salar)

Tootja: Dtrim Grupp OÜ, Kriidi tn 3 Tallinn, tunnustamise number EET10EÜ.

Tooraine: Jahutatud roogitud lõhe (Salmo Salar) – kasvatatud Norra kalakasvatuses.

oorme kirjeldus: Toore ei tohi sisaldada  mehaanilisi vigastusi. Toorme lõhn, värvus ja konsistens peavad olema kõrvalekalleteta.

Tooraine nõuetele vastavust kontrollitakse organolpetilise kontrolliga toorme vastuvõtul. Tooraine mikrobioloogilist nõuetekohasust kontrollitakse  2 korda aastas  ning tooraine mikrobioloogilised näitajad 25g kohta peavad vastama Tabelis1 välja toodud näitajatele.

Uuritav mikroorganism või mikroorganismide grupp Mikroorganismide suurimad lubatud sisaldused toidus selle realiseerimise ja tarvitamise või minimaalse säilimisaja lõpptähtajal
Bakterite üldarv m = 5×105
M = 107
Coli-laadsed bakterid 103
Staphylococcus aureus m =102
M =103
Clostridium perfringens 10
Rühm 4 0

Tabel 1 Värske, jahutatud kala mikrobioloogilised näitajad

Tehnoloogia kirjeldus: Kalal eemaldatakse pea ja saba osa, seejärel lõigatakse kala risti lõikes seibid. Toodete nõuetekohastust kontrollitakse enesekontrolliplaanis kehtestatud korrale ning fikseeritakse seirelehtedes.

Toote sensoorsed näitajad:  Lõhn – neutraalne, omane tootele

Värv – roosast tumepunaseni, omane tootele

Maitse – ilma kõrvalmaitseta, omane tootele

Konsistents – liha vetruv ja tihke

Valmistoote mikrobioloogilised näitajad 25g kohta:

Uuritav mikroorganism või mikroorganismide grupp Mikroorganismide suurimad lubatud sisaldused toidus selle realiseerimise ja tarvitamise või minimaalse säilimisaja lõpptähtajal    
Bakterite üldarv m = 5×105
M = 107
5 3
Coli-laadsed bakterid 103
Staphylococcus aureus m =102
M =103
5 3
Clostridium perfringens 10
Rühm 4 0
Listeria monocytogenes 0

Tabel 2. Jahutatud kalatoodete mikrobioloogilised näitajad

100 g toodet sisaldab: 856 kj  204 kcal ,valgud 19,9g, rasvad 14,8 g, millest külastunud rasvhapped 3 d(g), Süsivesikud 2,5 g, polüküllastamata rasvhapped  3.4 d(g)

Pakendamine ja märgistamine: Toode on pakendatud kartong kasti. Pakend märgistatakse „kõlblik kuni“ kuupäevaga.

Veo- ja säilitamistingimused: Toote vedu peab toimuma keskkonnatemperatuuril   -18 C või alla. Toote sisetemperatuur transpordi ajal peab jääma -18 C või alla . Toote säilitamistemperatuur -18 C või alla. Toote kõlblik kuni alates valmistamisest 12 kuud.

Vastutav isik:                                                05.10.2015
Sarkis Širvanjants
[/spoiler]

Salmon fillet Dtrim

[spoiler show=”Lõhefilee jahutatud spetsifikatsioon “]

Toidu tehniline kirjeldus

Toidu nimetus:    Lõhefilee jahutatud (Salmo salar)

Tootja: Dtrim Grupp OÜ, Kriidi tn 3 Tallinn, tunnustamise number EET10EÜ.

Tooraine: Jahutatud roogitud lõhe (Salmo Salar) – kasvatatud Norra kalakasvatus

Toorme kirjeldus: Toore ei tohi sisaldada  mehaanilisi vigastusi. Toorme lõhn, värvus ja konsistens peavad olema kõrvalekalleteta.

Tooraine nõuetele vastavust kontrollitakse organolpetilise kontrolliga toorme vastuvõtul. Tooraine mikrobioloogilist nõuetekohasust kontrollitakse  2 korda aastas  ning tooraine mikrobioloogilised näitajad 25g kohta peavad vastama Tabelis1 välja toodud näitajatele.

Uuritav mikroorganism või mikroorganismide grupp Mikroorganismide suurimad lubatud sisaldused toidus selle realiseerimise ja tarvitamise või minimaalse säilimisaja lõpptähtajal
Bakterite üldarv m = 5×105
M = 107
Coli-laadsed bakterid 103
Staphylococcus aureus m =102
M =103
Clostridium perfringens 10
Rühm 4 0

Tabel 1 Värske, jahutatud kala mikrobioloogilised näitajad

Tehnoloogia kirjeldus: Filee valmistamiseks tehakse lõige paralleelselt piki kala selgroogu. Toodete nõuetekohastust kontrollitakse enesekontrolliplaanis kehtestatud korrale ning fikseeritakse seirelehtedes.

Toote sensoorsed näitajad:  Lõhn – neutraalne, omane tootele

Värv – roosast tumepunaseni, omane tootele

Maitse – ilma kõrvalmaitseta, omane tootele

Konsistents – liha vetruv ja tihke

Valmistoote mikrobioloogilised näitajad 25g kohta:

Uuritav mikroorganism või mikroorganismide grupp Mikroorganismide suurimad lubatud sisaldused toidus selle realiseerimise ja tarvitamise või minimaalse säilimisaja lõpptähtajal    
Bakterite üldarv m = 5×105
M = 107
5 3
Coli-laadsed bakterid 103
Staphylococcus aureus m =102
M =103
5 3
Clostridium perfringens 10
Rühm 4 0
Listeria monocytogenes 0

Tabel 2. Jahutatud kalatoodete mikrobioloogilised näitajad

100 g toodet sisaldab: 856 kj  204 kcal ,valgud 19,9g, rasvad 14,8 g, millest külastunud rasvhapped 3 d(g), Süsivesikud 2,5 g, polüküllastamata rasvhapped  3.4 d(g)

Pakendamine ja märgistamine: Toode on pakendatud vahtpolüsterool kasti kaetult jääga. Pakend märgistatakse „kõlblik kuni“ kuupäevaga. Toote kõlblik kuni 0+4 C alates tootmisest 8 ööpäeva

Veo- ja säilitamistingimused: Toote vedu peab toimuma keskkonnatemperatuuril   0 kuni +4 C. Toote sisetemperatuur transpordi ajal peab jääma vahemikku  0 kuni +4° C. Toote säilitamistemperatuur on 0 kuni +4° C ning säilimisaeg etteantud temperatuurivahemikus transpordipakendis ei tohi ületada tooraine säilivusaega.

Toote säilivusaeg transpordipakendist välja võetuna ei tohi ületada 48 tundi.

Vastutav isik:                                                05.10.2015

Sarkis Širvanjants

[/spoiler]
[spoiler show=”Lõhefilee jahutatud spetsifikatsioon “]

Toidu tehniline kirjeldus

Toidu nimetus:    Lõhefilee külmutatud (Salmo salar)

Tootja: Dtrim Grupp OÜ, Kriidi tn 3 Tallinn, tunnustamise number EET10EÜ.

Tooraine: Jahutatud roogitud lõhe (Salmo Salar) – kasvatatud Norra kalakasvatus

Toorme kirjeldus: Toore ei tohi sisaldada  mehaanilisi vigastusi. Toorme lõhn, värvus ja konsistens peavad olema kõrvalekalleteta.

Tooraine nõuetele vastavust kontrollitakse organolpetilise kontrolliga toorme vastuvõtul. Tooraine mikrobioloogilist nõuetekohasust kontrollitakse  2 korda aastas  ning tooraine mikrobioloogilised näitajad 25g kohta peavad vastama Tabelis1 välja toodud näitajatele.

Uuritav mikroorganism või mikroorganismide grupp Mikroorganismide suurimad lubatud sisaldused toidus selle realiseerimise ja tarvitamise või minimaalse säilimisaja lõpptähtajal
Bakterite üldarv m = 5×105
M = 107
Coli-laadsed bakterid 103
Staphylococcus aureus m =102
M =103
Clostridium perfringens 10
Rühm 4 0

Tabel 1 Värske, jahutatud kala mikrobioloogilised näitajad

 

Tehnoloogia kirjeldus: Filee valmistamiseks tehakse lõige paralleelselt piki kala selgroogu. Toodete nõuetekohastust kontrollitakse enesekontrolliplaanis kehtestatud korrale ning fikseeritakse seirelehtedes.

Toote sensoorsed näitajad:  Lõhn – neutraalne, omane tootele

Värv – roosast tumepunaseni, omane tootele

Maitse – ilma kõrvalmaitseta, omane tootele

Konsistents – liha vetruv ja tihke

Valmistoote mikrobioloogilised näitajad 25g kohta:

Uuritav mikroorganism või mikroorganismide grupp Mikroorganismide suurimad lubatud sisaldused toidus selle realiseerimise ja tarvitamise või minimaalse säilimisaja lõpptähtajal    
Bakterite üldarv m = 5×105
M = 107
5 3
Coli-laadsed bakterid 103
Staphylococcus aureus m =102
M =103
5 3
Clostridium perfringens 10
Rühm 4 0
Listeria monocytogenes 0

Tabel 2. Jahutatud kalatoodete mikrobioloogilised näitajad

100 g toodet sisaldab: 856 kj  204 kcal ,valgud 19,9g, rasvad 14,8 g, millest külastunud rasvhapped 3 d(g), Süsivesikud 2,5 g, polüküllastamata rasvhapped  3.4 d(g)

Pakendamine ja märgistamine: Toode on vaakumis ja pakendatud kartong kasti. Pakend märgistatakse „kõlblik kuni“ kuupäevaga.

Veo- ja säilitamistingimused: Toote vedu peab toimuma keskkonnatemperatuuril   -18 C või alla. Toote sisetemperatuur transpordi ajal peab jääma -18 C või alla . Toote säilitamistemperatuur -18 C või alla. Toote kõlblik kuni valmistamisest 12 kuud.

Vastutav isik:                                                05.10.2015
Sarkis Širvanjants

[/spoiler]

Salmon fillet Ctrim

[spoiler show=”Lõhefilee jahutatud spetsifikatsioon “]

Toidu tehniline kirjeldus

Toidu nimetus:    Lõhefilee jahutatud (Salmo salar)

Tootja: Dtrim Grupp OÜ, Kriidi tn 3 Tallinn, tunnustamise number EET10EÜ.

Tooraine: Jahutatud roogitud lõhe (Salmo Salar) – kasvatatud Norra kalakasvatus

Toorme kirjeldus: Toore ei tohi sisaldada  mehaanilisi vigastusi. Toorme lõhn, värvus ja konsistens peavad olema kõrvalekalleteta.

Tooraine nõuetele vastavust kontrollitakse organolpetilise kontrolliga toorme vastuvõtul. Tooraine mikrobioloogilist nõuetekohasust kontrollitakse  2 korda aastas  ning tooraine mikrobioloogilised näitajad 25g kohta peavad vastama Tabelis1 välja toodud näitajatele.

Uuritav mikroorganism või mikroorganismide grupp Mikroorganismide suurimad lubatud sisaldused toidus selle realiseerimise ja tarvitamise või minimaalse säilimisaja lõpptähtajal
Bakterite üldarv m = 5×105
M = 107
Coli-laadsed bakterid 103
Staphylococcus aureus m =102
M =103
Clostridium perfringens 10
Rühm 4 0

Tabel 1 Värske, jahutatud kala mikrobioloogilised näitajad

Tehnoloogia kirjeldus: Filee valmistamiseks tehakse lõige paralleelselt piki kala selgroogu. Toodete nõuetekohastust kontrollitakse enesekontrolliplaanis kehtestatud korrale ning fikseeritakse seirelehtedes.

Toote sensoorsed näitajad:  Lõhn – neutraalne, omane tootele

Värv – roosast tumepunaseni, omane tootele

Maitse – ilma kõrvalmaitseta, omane tootele

Konsistents – liha vetruv ja tihke

Valmistoote mikrobioloogilised näitajad 25g kohta:

Uuritav mikroorganism või mikroorganismide grupp Mikroorganismide suurimad lubatud sisaldused toidus selle realiseerimise ja tarvitamise või minimaalse säilimisaja lõpptähtajal    
Bakterite üldarv m = 5×105
M = 107
5 3
Coli-laadsed bakterid 103
Staphylococcus aureus m =102
M =103
5 3
Clostridium perfringens 10
Rühm 4 0
Listeria monocytogenes 0

Tabel 2. Jahutatud kalatoodete mikrobioloogilised näitajad

100 g toodet sisaldab: 856 kj  204 kcal ,valgud 19,9g, rasvad 14,8 g, millest külastunud rasvhapped 3 d(g), Süsivesikud 2,5 g, polüküllastamata rasvhapped  3.4 d(g)

Pakendamine ja märgistamine: Toode on pakendatud vahtpolüsterool kasti kaetult jääga. Pakend märgistatakse „kõlblik kuni“ kuupäevaga. Toote kõlblik kuni 0+4 C alates tootmisest 8 ööpäeva

Veo- ja säilitamistingimused: Toote vedu peab toimuma keskkonnatemperatuuril   0 kuni +4 C. Toote sisetemperatuur transpordi ajal peab jääma vahemikku  0 kuni +4° C. Toote säilitamistemperatuur on 0 kuni +4° C ning säilimisaeg etteantud temperatuurivahemikus transpordipakendis ei tohi ületada tooraine säilivusaega.

Toote säilivusaeg transpordipakendist välja võetuna ei tohi ületada 48 tundi.

Vastutav isik:                                                05.10.2015

Sarkis Širvanjants

[/spoiler]
[spoiler show=”Lõhefilee külmutatud spetsifikatsioon “]

Toidu tehniline kirjeldus

Toidu nimetus:    Lõhefilee külmutatud (Salmo salar)

Tootja: Dtrim Grupp OÜ, Kriidi tn 3 Tallinn, tunnustamise number EET10EÜ.

Tooraine: Jahutatud roogitud lõhe (Salmo Salar) – kasvatatud Norra kalakasvatus

Toorme kirjeldus: Toore ei tohi sisaldada  mehaanilisi vigastusi. Toorme lõhn, värvus ja konsistens peavad olema kõrvalekalleteta.

Tooraine nõuetele vastavust kontrollitakse organolpetilise kontrolliga toorme vastuvõtul. Tooraine mikrobioloogilist nõuetekohasust kontrollitakse  2 korda aastas  ning tooraine mikrobioloogilised näitajad 25g kohta peavad vastama Tabelis1 välja toodud näitajatele.

Uuritav mikroorganism või mikroorganismide grupp Mikroorganismide suurimad lubatud sisaldused toidus selle realiseerimise ja tarvitamise või minimaalse säilimisaja lõpptähtajal
Bakterite üldarv m = 5×105
M = 107
Coli-laadsed bakterid 103
Staphylococcus aureus m =102
M =103
Clostridium perfringens 10
Rühm 4 0

Tabel 1 Värske, jahutatud kala mikrobioloogilised näitajad

Tehnoloogia kirjeldus: Filee valmistamiseks tehakse lõige paralleelselt piki kala selgroogu. Toodete nõuetekohastust kontrollitakse enesekontrolliplaanis kehtestatud korrale ning fikseeritakse seirelehtedes.

Toote sensoorsed näitajad:  Lõhn – neutraalne, omane tootele

Värv – roosast tumepunaseni, omane tootele

Maitse – ilma kõrvalmaitseta, omane tootele

Konsistents – liha vetruv ja tihke

Valmistoote mikrobioloogilised näitajad 25g kohta:

Uuritav mikroorganism või mikroorganismide grupp Mikroorganismide suurimad lubatud sisaldused toidus selle realiseerimise ja tarvitamise või minimaalse säilimisaja lõpptähtajal    
Bakterite üldarv m = 5×105
M = 107
5 3
Coli-laadsed bakterid 103
Staphylococcus aureus m =102
M =103
5 3
Clostridium perfringens 10
Rühm 4 0
Listeria monocytogenes 0

Tabel 2. Jahutatud kalatoodete mikrobioloogilised näitajad

100 g toodet sisaldab: 856 kj  204 kcal ,valgud 19,9g, rasvad 14,8 g, millest külastunud rasvhapped 3 d(g), Süsivesikud 2,5 g, polüküllastamata rasvhapped  3.4 d(g)

Pakendamine ja märgistamine: Toode on vaakumis ja pakendatud kartong kasti. Pakend märgistatakse „kõlblik kuni“ kuupäevaga.

Veo- ja säilitamistingimused: Toote vedu peab toimuma keskkonnatemperatuuril   -18 C või alla. Toote sisetemperatuur transpordi ajal peab jääma -18 C või alla . Toote säilitamistemperatuur -18 C või alla. Toote kõlblik kuni valmistamisest 12 kuud.

Vastutav isik:                                                05.10.2015
Sarkis Širvanjants

[/spoiler]

Salmon fillet Btrim

[spoiler show=”Lõhefilee jahutatud spetsifikatsioon “]

Toidu tehniline kirjeldus

Toidu nimetus:    Lõhefilee jahutatud (Salmo salar)

Tootja: Dtrim Grupp OÜ, Kriidi tn 3 Tallinn, tunnustamise number EET10EÜ.

Tooraine: Jahutatud roogitud lõhe (Salmo Salar) – kasvatatud Norra kalakasvatus

Toorme kirjeldus: Toore ei tohi sisaldada  mehaanilisi vigastusi. Toorme lõhn, värvus ja konsistens peavad olema kõrvalekalleteta.

Tooraine nõuetele vastavust kontrollitakse organolpetilise kontrolliga toorme vastuvõtul. Tooraine mikrobioloogilist nõuetekohasust kontrollitakse  2 korda aastas  ning tooraine mikrobioloogilised näitajad 25g kohta peavad vastama Tabelis1 välja toodud näitajatele.

Uuritav mikroorganism või mikroorganismide grupp Mikroorganismide suurimad lubatud sisaldused toidus selle realiseerimise ja tarvitamise või minimaalse säilimisaja lõpptähtajal
Bakterite üldarv m = 5×105
M = 107
Coli-laadsed bakterid 103
Staphylococcus aureus m =102
M =103
Clostridium perfringens 10
Rühm 4 0

Tabel 1 Värske, jahutatud kala mikrobioloogilised näitajad

Tehnoloogia kirjeldus: Filee valmistamiseks tehakse lõige paralleelselt piki kala selgroogu. Toodete nõuetekohastust kontrollitakse enesekontrolliplaanis kehtestatud korrale ning fikseeritakse seirelehtedes.

Toote sensoorsed näitajad:  Lõhn – neutraalne, omane tootele

Värv – roosast tumepunaseni, omane tootele

Maitse – ilma kõrvalmaitseta, omane tootele

Konsistents – liha vetruv ja tihke

Valmistoote mikrobioloogilised näitajad 25g kohta:

Uuritav mikroorganism või mikroorganismide grupp Mikroorganismide suurimad lubatud sisaldused toidus selle realiseerimise ja tarvitamise või minimaalse säilimisaja lõpptähtajal    
Bakterite üldarv m = 5×105
M = 107
5 3
Coli-laadsed bakterid 103
Staphylococcus aureus m =102
M =103
5 3
Clostridium perfringens 10
Rühm 4 0
Listeria monocytogenes 0

Tabel 2. Jahutatud kalatoodete mikrobioloogilised näitajad

100 g toodet sisaldab: 856 kj  204 kcal ,valgud 19,9g, rasvad 14,8 g, millest külastunud rasvhapped 3 d(g), Süsivesikud 2,5 g, polüküllastamata rasvhapped  3.4 d(g)

Pakendamine ja märgistamine: Toode on pakendatud vahtpolüsterool kasti kaetult jääga. Pakend märgistatakse „kõlblik kuni“ kuupäevaga. Toote kõlblik kuni 0+4 C alates tootmisest 8 ööpäeva

Veo- ja säilitamistingimused: Toote vedu peab toimuma keskkonnatemperatuuril   0 kuni +4 C. Toote sisetemperatuur transpordi ajal peab jääma vahemikku  0 kuni +4° C. Toote säilitamistemperatuur on 0 kuni +4° C ning säilimisaeg etteantud temperatuurivahemikus transpordipakendis ei tohi ületada tooraine säilivusaega.

Toote säilivusaeg transpordipakendist välja võetuna ei tohi ületada 48 tundi.

Vastutav isik:                                                05.10.2015

Sarkis Širvanjants

[/spoiler]
[spoiler show=”Lõhefilee külmutatud spetsifikatsioon “]

Toidu tehniline kirjeldus

Toidu nimetus:    Lõhefilee külmutatud (Salmo salar)

Tootja: Dtrim Grupp OÜ, Kriidi tn 3 Tallinn, tunnustamise number EET10EÜ.

Tooraine: Jahutatud roogitud lõhe (Salmo Salar) – kasvatatud Norra kalakasvatus

Toorme kirjeldus: Toore ei tohi sisaldada  mehaanilisi vigastusi. Toorme lõhn, värvus ja konsistens peavad olema kõrvalekalleteta.

Tooraine nõuetele vastavust kontrollitakse organolpetilise kontrolliga toorme vastuvõtul. Tooraine mikrobioloogilist nõuetekohasust kontrollitakse  2 korda aastas  ning tooraine mikrobioloogilised näitajad 25g kohta peavad vastama Tabelis1 välja toodud näitajatele.

Uuritav mikroorganism või mikroorganismide grupp Mikroorganismide suurimad lubatud sisaldused toidus selle realiseerimise ja tarvitamise või minimaalse säilimisaja lõpptähtajal
Bakterite üldarv m = 5×105
M = 107
Coli-laadsed bakterid 103
Staphylococcus aureus m =102
M =103
Clostridium perfringens 10
Rühm 4 0

Tabel 1 Värske, jahutatud kala mikrobioloogilised näitajad

Tehnoloogia kirjeldus: Filee valmistamiseks tehakse lõige paralleelselt piki kala selgroogu. Toodete nõuetekohastust kontrollitakse enesekontrolliplaanis kehtestatud korrale ning fikseeritakse seirelehtedes.

Toote sensoorsed näitajad:  Lõhn – neutraalne, omane tootele

Värv – roosast tumepunaseni, omane tootele

Maitse – ilma kõrvalmaitseta, omane tootele

Konsistents – liha vetruv ja tihke

Valmistoote mikrobioloogilised näitajad 25g kohta:

Uuritav mikroorganism või mikroorganismide grupp Mikroorganismide suurimad lubatud sisaldused toidus selle realiseerimise ja tarvitamise või minimaalse säilimisaja lõpptähtajal    
Bakterite üldarv m = 5×105
M = 107
5 3
Coli-laadsed bakterid 103
Staphylococcus aureus m =102
M =103
5 3
Clostridium perfringens 10
Rühm 4 0
Listeria monocytogenes 0

Tabel 2. Jahutatud kalatoodete mikrobioloogilised näitajad

100 g toodet sisaldab: 856 kj  204 kcal ,valgud 19,9g, rasvad 14,8 g, millest külastunud rasvhapped 3 d(g), Süsivesikud 2,5 g, polüküllastamata rasvhapped  3.4 d(g)

Pakendamine ja märgistamine: Toode on vaakumis ja pakendatud kartong kasti. Pakend märgistatakse „kõlblik kuni“ kuupäevaga.

Veo- ja säilitamistingimused: Toote vedu peab toimuma keskkonnatemperatuuril   -18 C või alla. Toote sisetemperatuur transpordi ajal peab jääma -18 C või alla . Toote säilitamistemperatuur -18 C või alla. Toote kõlblik kuni valmistamisest 12 kuud.

Vastutav isik:                                                05.10.2015
Sarkis Širvanjants

[/spoiler]

Rainbow trout  fillet Btrim & Ctrim IMG_5782 (1280x800)

[spoiler show=”Vikerforellifilee jahutatud spetsifikatsioon”]

Toidu Tehniline Kirjeldus

 

Toidu nimetus: Vikerforellifilee jahutatud (Oncorhynchus mykiss )

 

Tootja: Dtrim Grupp OÜ, Kriidi tn 3 Tallinn, tunnustamise number EET10EÜ.

Tooraine: Jahutatud roogitud Vikerforell (Oncorhynchus mykiss ) – kasvatatud Soome kalakasvatuses.

 

Toorme kirjeldus: Toore ei tohi sisaldada  mehaanilisi vigastusi. Toorme lõhn, värvus ja konsistens peavad olema kõrvalekalleteta.

Tooraine nõuetele vastavust kontrollitakse organolpetilise kontrolliga toorme vastuvõtul. Tooraine mikrobioloogilist nõuetekohasust kontrollitakse  2 korda aastas  ning tooraine mikrobioloogilised näitajad 25g kohta peavad vastama Tabelis1 välja toodud näitajatele.

Uuritav mikroorganism või mikroorganismide grupp Mikroorganismide suurimad lubatud sisaldused toidus selle realiseerimise ja tarvitamise või minimaalse säilimisaja lõpptähtajal
Bakterite üldarv m = 5×105
M = 107
Coli-laadsed bakterid 103
Staphylococcus aureus m =102
M =103
Clostridium perfringens 10
Rühm 4 0

Tabel 1 Värske, jahutatud kala mikrobioloogilised näitajad

 

Tehnoloogia kirjeldus: Filee valmistamiseks tehakse lõige paralleelselt piki kala selgroogu.  Toodete nõuetekohastust kontrollitakse enesekontrolliplaanis kehtestatud korrale ning fikseeritakse seirelehtedes.

Toote kirjeldus: Toode ei tohi sisaldada  mehaanilisi vigastusi. Selgroog, suured rinnaluud puuduvad.

Sensoorsed näitajad:  Lõhn – neutraalne, omane tootele

Värv – roosast tumepunaseni, omane tootele

Maitse – ilma kõrvalmaitseta, omane tootele

Konsistents – liha vetruv ja tihke

 

Valmistoote mikrobioloogilised näitajad 25g kohta:

Uuritav mikroorganism või mikroorganismide grupp Mikroorganismide suurimad lubatud sisaldused toidus selle realiseerimise ja tarvitamise või minimaalse säilimisaja lõpptähtajal    
Bakterite üldarv m = 5×105
M = 107
5 3
Coli-laadsed bakterid 103
Staphylococcus aureus m =102
M =103
5 3
Clostridium perfringens 10
Rühm 4 0
Listeria monocytogenes 0

Tabel 2. Jahutatud kalatoodete mikrobioloogilised näitajad

 

100 g toodet sisaldab 526 kj  168 kcal ,valgud 19,8 g, rasvad 7.4 g, millest küllastunud rasvhapped 1.8 d(g), Süsivesikud 0 g, polüküllastamata rasvhapped  1.3 d(g)

 

 

Pakendamine ja märgistamine: Toode on pakendatud vahtpolüsterool kasti kaetult jääga. Pakend märgistatakse „kõlblik kuni“ kuupäevaga. Toote kõlblik kuni 0+4 C alates tootmisest 8 ööpäeva

 

Veo- ja säilitamistingimused: Toote vedu peab toimuma keskkonnatemperatuuril   0 kuni +4 C. Toote sisetemperatuur transpordi ajal peab jääma vahemikku  0 kuni +4° C. Toote säilitamistemperatuur on 0 kuni +4° C ning säilimisaeg etteantud temperatuurivahemikus transpordipakendis ei tohi ületada tooraine säilivusaega.

Toote säilivusaeg transpordipakendist välja võetuna ei tohi ületada 48 tundi.

Vastutav isik:                                                05.10.2015

Sarkis Širvanjants

[/spoiler]

[spoiler show=”Vikerforellifilee külmutatud  spetsifikatsioon”]

Toidu tehniline kirjeldus

Toidu nimetus: Vikerforellifilee külmutatud  (Oncorhynchus mykiss )

Tootja: Dtrim Grupp OÜ, Kriidi tn 3 Tallinn, tunnustamise number EET10EÜ.

Tooraine: Jahutatud roogitud Vikerforell (Oncorhynchus mykiss ) – kasvatatud Soome kalakasvatuses.

Toorme kirjeldus: Toore ei tohi sisaldada  mehaanilisi vigastusi. Toorme lõhn, värvus ja konsistens peavad olema kõrvalekalleteta.

Tooraine nõuetele vastavust kontrollitakse organolpetilise kontrolliga toorme vastuvõtul. Tooraine mikrobioloogilist nõuetekohasust kontrollitakse  2 korda aastas  ning tooraine mikrobioloogilised näitajad 25g kohta peavad vastama Tabelis1 välja toodud näitajatele.

Uuritav mikroorganism või mikroorganismide grupp Mikroorganismide suurimad lubatud sisaldused toidus selle realiseerimise ja tarvitamise või minimaalse säilimisaja lõpptähtajal
Bakterite üldarv m = 5×105
M = 107
Coli-laadsed bakterid 103
Staphylococcus aureus m =102
M =103
Clostridium perfringens 10
Rühm 4 0

Tabel 1 Värske, jahutatud kala mikrobioloogilised näitajad

Tehnoloogia kirjeldus: Filee valmistamiseks tehakse lõige paralleelselt piki kala selgroogu.Toode on vaakumpakendis  ja märgistatud nii kaalu kui kõlblik kuni kuupäevaga. Toodete nõuetekohastust kontrollitakse enesekontrolliplaanis kehtestatud korrale ning fikseeritakse seirelehtedes.

Toote kirjeldus: Toode ei tohi sisaldada  mehaanilisi vigastusi. Selgroog, suured rinnaluud peavad olema eemaldatud.

Sensoorsed näitajad:  Lõhn – neutraalne, omane tootele

Värv – roosast tumepunaseni, omane tootele

Maitse – ilma kõrvalmaitseta, omane tootele

Konsistents – liha vetruv ja tihke

Valmistoote mikrobioloogilised näitajad 25g kohta:

Uuritav mikroorganism või mikroorganismide grupp Mikroorganismide suurimad lubatud sisaldused toidus selle realiseerimise ja tarvitamise või minimaalse säilimisaja lõpptähtajal    
Bakterite üldarv m = 5×105
M = 107
5 3
Coli-laadsed bakterid 103
Staphylococcus aureus m =102
M =103
5 3
Clostridium perfringens 10
Rühm 4 0
Listeria monocytogenes 0

Tabel 2. Jahutatud kalatoodete mikrobioloogilised näitajad

100 g toodet sisaldab: 526 kj  168 kcal ,valgud 19,8 g, rasvad 7.4 g, millest küllastunud rasvhapped 1.8 d(g), Süsivesikud 0 g, polüküllastamata rasvhapped  1.3 d(g)

Pakendamine ja märgistamine: Toode on vaakumis ja pakendatud kartong kasti. Pakend märgistatakse „kõlblik kuni“ kuupäevaga.

Veo- ja säilitamistingimused: Toote vedu peab toimuma keskkonnatemperatuuril   -18 C või alla. Toote sisetemperatuur transpordi ajal peab jääma -18 C või alla . Toote säilitamistemperatuur -18 C või alla. Toote kõlblik kuni valmistamisest 12 kuud.

.Vastutav isik:                                                05.10.2015

Sarkis Širvanjants

[/spoiler]

Salted salmon fillet with dill IMG_6425 (1280x920)

[spoiler show=”Lõhefilee viilutatud soolatud tilliga jahutatud spetsifikatsioon “]

Toidu tehniline kirjeldus

Toidu nimetus:    Lõhefilee viilutatud soolatud tilliga jahutatud (Salmo salar)
Tootja: Dtrim Grupp OÜ, Kriidi tn 3 Tallinn, tunnustamise number EE T10 EÜ.
Tooraine: Jahutatud roogitud lõhe (Salmo Salar) – kasvatatud Norra kalakasvatus
Toorme kirjeldus: Toore ei tohi sisaldada  mehaanilisi vigastusi. Toorme lõhn, värvus ja konsistens peavad olema kõrvalekalleteta.

Tooraine nõuetele vastavust kontrollitakse organolpetilise kontrolliga toorme vastuvõtul. Tooraine mikrobioloogilist nõuetekohasust kontrollitakse  2 korda aastas  ning tooraine mikrobioloogilised näitajad 25g kohta peavad vastama Tabelis1 välja toodud näitajatele.

Uuritav mikroorganism või mikroorganismide grupp Mikroorganismide suurimad lubatud sisaldused toidus selle realiseerimise ja tarvitamise või minimaalse säilimisaja lõpptähtajal
Bakterite üldarv m = 5×105
M = 107
Coli-laadsed bakterid 103
Staphylococcus aureus m =102
M =103
Clostridium perfringens 10
Rühm 4 0

Tabel 1 Värske, jahutatud kala mikrobioloogilised näitajad

Tehnoloogia kirjeldus: Soolalõhefilee valmistamiseks soolatakse max 3,5 %, lõhefilee, till, eemaldatakse nahk, viilutatakse ja  pakendatakse vaakum pakendisse. Tootmine vastab HACCAP kontrollsüsteemile.  Toodete nõuetekohastust kontrollitakse enesekontrolliplaanis kehtestatud korrale ning fikseeritakse seirelehtedes.

Sensoorsed näitajad:  Lõhn – neutraalne, omane tootele

Värv – roosast tumepunaseni, omane tootele

Maitse – ilma kõrvalmaitseta, omane soolatud tootele

Konsistents – liha vetruv ja tihke

Valmistoote mikrobioloogilised näitajad 25g kohta:

Uuritav mikroorganism või mikroorganismide grupp Mikroorganismide suurimad lubatud sisaldused toidus selle realiseerimise ja tarvitamise või minimaalse säilimisaja lõpptähtajal    
Bakterite üldarv m = 5×105
M = 107
5 3
Coli-laadsed bakterid 103
Staphylococcus aureus m =102
M =103
5 3
Clostridium perfringens 10
Rühm 4 0
Listeria monocytogenes 0

Tabel 2. Jahutatud kalatoodete mikrobioloogilised näitajad

Katseprotokoll nr TL1502315-BT läbi viidud Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi.

100 g toodet sisaldab: 856 kj  204 kcal ,valgud 19,9g, rasvad 14,8 g, millest külastunud rasvhapped 3 d(g), Süsivesikud 2,5 g, polüküllastamata rasvhapped  3.4 d(g)

Pakendamine ja märgistamine: Toode on pakendatud vaakumpakendisse vahtpolüsterool kasti. Pakend märgistatakse „kõlblik kuni“ kuupäevaga.

Veo- ja säilitamistingimused: Toote vedu peab toimuma keskkonnatemperatuuril   0 kuni +4 C. Toote sisetemperatuur transpordi ajal peab jääma vahemikku  0 kuni +4° C. Toote säilitamistemperatuur on 0 kuni +4° C.  Toote säilivusaeg tootmisest vaakumpakendis temperatuuril 0+4 C 14 ööpäeva avatuna  temperatuuril 0+4 C 120 tundi.

Vastutav isik:                                                05.10.2015

Sarkis Širvanjnats

[/spoiler]

[spoiler show=”Lõhefilee viilutatud soolatud tilliga külmutatud spetsifikatsioon”]

Toidu tehniline kirjeldus

Toidu nimetus:    Lõhefilee viilutatud soolatud tilliga külmutatud (Salmo salar)
Tootja: Dtrim Grupp OÜ, Kriidi tn 3 Tallinn, tunnustamise number EE T10 EÜ.
Tooraine: Jahutatud roogitud lõhe (Salmo Salar) – kasvatatud Norra kalakasvatus
Toorme kirjeldus: Toore ei tohi sisaldada  mehaanilisi vigastusi. Toorme lõhn, värvus ja konsistens peavad olema kõrvalekalleteta.

Tooraine nõuetele vastavust kontrollitakse organolpetilise kontrolliga toorme vastuvõtul. Tooraine mikrobioloogilist nõuetekohasust kontrollitakse  2 korda aastas  ning tooraine mikrobioloogilised näitajad 25g kohta peavad vastama Tabelis1 välja toodud näitajatele.

Uuritav mikroorganism või mikroorganismide grupp Mikroorganismide suurimad lubatud sisaldused toidus selle realiseerimise ja tarvitamise või minimaalse säilimisaja lõpptähtajal
Bakterite üldarv m = 5×105
M = 107
Coli-laadsed bakterid 103
Staphylococcus aureus m =102
M =103
Clostridium perfringens 10
Rühm 4 0

Tabel 1 Värske, jahutatud kala mikrobioloogilised näitajad

Tehnoloogia kirjeldus: Soolalõhefilee valmistamiseks soolatakse max 3,5 %, lõhefilee, till, eemaldatakse nahk, viilutatakse ja  pakendatakse vaakum pakendisse. Tootmine vastab HACCAP kontrollsüsteemile. Toodete nõuetekohastust kontrollitakse enesekontrolliplaanis kehtestatud korrale ning fikseeritakse seirelehtedes.

Toote sensoorsed näitajad:  Lõhn – neutraalne, omane tootele

Värv – roosast tumepunaseni, omane tootele

Maitse – ilma kõrvalmaitseta, omane soolatud tootele

Konsistents – liha vetruv ja tihke

Valmistoote mikrobioloogilised näitajad 25g kohta:

Bakterite üldarv 106
Coli-laadsed bakterid 103
Staphylococcus aureus m =102
M =103
5 3
Listeria monocytogenes 5 0
Sulfitit redutseerivad klostriidid(14) 102
Rühm 4 0

Katseprotokoll nr TL1502315-BT läbi viidud Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi.

100 g toodet sisaldab: 856 kj  204 kcal ,valgud 19,9g, rasvad 14,8 g, millest küllastunud rasvhapped 3 d(g), Süsivesikud 2,5 g, polüküllastamata rasvhapped  3.4 d(g)

Pakendamine ja märgistamine: Toode on pakendatud vaakumpakendisse papp kasti. Pakend märgistatakse „kõlblik kuni“ kuupäevaga.

Veo- ja säilitamistingimused: Toote vedu peab toimuma keskkonnatemperatuuril -18 C või alla selle. Toote sisetemperatuur transpordi ajal peab jääma -18C või alla selle. Toote säilitamise temperatuur -18 C või alla selle. Toote säilivusaeg tootmisest vaakumpakendis temperatuuril -18 C või alla selle 360 päeva  , sulatatuna 0+4 C juures 14 ööpäeva ,vaakumpakendist  avatuna  temperatuuril 0+4 C 120 tundi.

Vastutav isik:                                                05.10.2015
Sarkis Širvanjnats

[/spoiler]

Salted salmon fillet IMG_6427 (1280x910)

[spoiler show=”Lõhefilee viilutatud soolatud jahutatud spetsifikatsioon”]
Toidu tehniline kirjeldus

Toidu nimetus:    Lõhefilee viilutatud soolatud jahutatud (Salmo salar)
Tootja: Dtrim Grupp OÜ, Kriidi tn 3 Tallinn, tunnustamise number EE T10 EÜ.
Tooraine: Jahutatud roogitud lõhe (Salmo Salar) – kasvatatud Norra kalakasvatus
Toorme kirjeldus: Toore ei tohi sisaldada  mehaanilisi vigastusi. Toorme lõhn, värvus ja konsistens peavad olema kõrvalekalleteta.

Tooraine nõuetele vastavust kontrollitakse organolpetilise kontrolliga toorme vastuvõtul. Tooraine mikrobioloogilist nõuetekohasust kontrollitakse  2 korda aastas  ning tooraine mikrobioloogilised näitajad 25g kohta peavad vastama Tabelis1 välja toodud näitajatele.

Uuritav mikroorganism või mikroorganismide grupp Mikroorganismide suurimad lubatud sisaldused toidus selle realiseerimise ja tarvitamise või minimaalse säilimisaja lõpptähtajal
Bakterite üldarv m = 5×105
M = 107
Coli-laadsed bakterid 103
Staphylococcus aureus m =102
M =103
Clostridium perfringens 10
Rühm 4 0

Tabel 1 Värske, jahutatud kala mikrobioloogilised näitajad

Tehnoloogia kirjeldus: Soolalõhefilee valmistamiseks soolatakse max 3,5 %, lõhefilee, eemaldatakse nahk, viilutatakse ja  pakendatakse vaakum pakendisse. Tootmine vastab HACCAP kontrollsüsteemile.  Toodete nõuetekohastust kontrollitakse enesekontrolliplaanis kehtestatud korrale ning fikseeritakse seirelehtedes.

Sensoorsed näitajad:  Lõhn – neutraalne, omane tootele

Värv – roosast tumepunaseni, omane tootele

Maitse – ilma kõrvalmaitseta, omane soolatud tootele

Konsistents – liha vetruv ja tihke

Valmistoote mikrobioloogilised näitajad 25g kohta:

Uuritav mikroorganism või mikroorganismide grupp Mikroorganismide suurimad lubatud sisaldused toidus selle realiseerimise ja tarvitamise või minimaalse säilimisaja lõpptähtajal    
Bakterite üldarv m = 5×105
M = 107
5 3
Coli-laadsed bakterid 103
Staphylococcus aureus m =102
M =103
5 3
Clostridium perfringens 10
Rühm 4 0
Listeria monocytogenes 0

Tabel 2. Jahutatud kalatoodete mikrobioloogilised näitajad

Katseprotokoll nr TL1502315-BT läbi viidud Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi.

100 g toodet sisaldab: 856 kj  204 kcal ,valgud 19,9g, rasvad 14,8 g, millest külastunud rasvhapped 3 d(g), Süsivesikud 2,5 g, polüküllastamata rasvhapped  3.4 d(g)

Pakendamine ja märgistamine: Toode on pakendatud vaakumpakendisse vahtpolüsterool kasti. Pakend märgistatakse „kõlblik kuni“ kuupäevaga.

Veo- ja säilitamistingimused: Toote vedu peab toimuma keskkonnatemperatuuril   0 kuni +4 C. Toote sisetemperatuur transpordi ajal peab jääma vahemikku  0 kuni +4° C. Toote säilitamistemperatuur on 0 kuni +4° C.  Toote säilivusaeg tootmisest vaakumpakendis temperatuuril 0+4 C 14 ööpäeva avatuna  temperatuuril 0+4 C 120 tundi.

Vastutav isik:                                                16.09.2015

Sarkis Širvanjnats

[/spoiler]
[spoiler show=”Lõhefilee viilutatud soolatud külmutatud spetsifikatsioon”]

Toidu tehniline kirjeldus

Toidu nimetus:    Lõhefilee viilutatud soolatud külmutatud (Salmo salar)
Tootja: Dtrim Grupp OÜ, Kriidi tn 3 Tallinn, tunnustamise number EE T10 EÜ.
Tooraine: Jahutatud roogitud lõhe (Salmo Salar) – kasvatatud Norra kalakasvatus
Toorme kirjeldus: Toore ei tohi sisaldada  mehaanilisi vigastusi. Toorme lõhn, värvus ja konsistens peavad olema kõrvalekalleteta.

Tooraine nõuetele vastavust kontrollitakse organolpetilise kontrolliga toorme vastuvõtul. Tooraine mikrobioloogilist nõuetekohasust kontrollitakse  2 korda aastas  ning tooraine mikrobioloogilised näitajad 25g kohta peavad vastama Tabelis1 välja toodud näitajatele.

Uuritav mikroorganism või mikroorganismide grupp Mikroorganismide suurimad lubatud sisaldused toidus selle realiseerimise ja tarvitamise või minimaalse säilimisaja lõpptähtajal
Bakterite üldarv m = 5×105
M = 107
Coli-laadsed bakterid 103
Staphylococcus aureus m =102
M =103
Clostridium perfringens 10
Rühm 4 0

Tabel 1 Värske, jahutatud kala mikrobioloogilised näitajad
Tehnoloogia kirjeldus: Soolalõhefilee valmistamiseks soolatakse max 3,5 %, lõhefilee, eemaldatakse nahk, viilutatakse ja  pakendatakse vaakum pakendisse. Tootmine vastab HACCAP kontrollsüsteemile. Toodete nõuetekohastust kontrollitakse enesekontrolliplaanis kehtestatud korrale ning fikseeritakse seirelehtedes.

Toote sensoorsed näitajad:  Lõhn – neutraalne, omane tootele

Värv – roosast tumepunaseni, omane tootele

Maitse – ilma kõrvalmaitseta, omane soolatud tootele

Konsistents – liha vetruv ja tihke

Valmistoote mikrobioloogilised näitajad 25g kohta:

Bakterite üldarv 106
Coli-laadsed bakterid 103
Staphylococcus aureus m =102
M =103
5 3
Listeria monocytogenes 5 0
Sulfitit redutseerivad klostriidid(14) 102
Rühm 4 0

Katseprotokoll nr TL1502315-BT läbi viidud Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi.

100 g toodet sisaldab: 856 kj  204 kcal ,valgud 19,9g, rasvad 14,8 g, millest küllastunud rasvhapped 3 d(g), Süsivesikud 2,5 g, polüküllastamata rasvhapped  3.4 d(g)

Pakendamine ja märgistamine: Toode on pakendatud vaakumpakendisse papp kasti. Pakend märgistatakse „kõlblik kuni“ kuupäevaga.

Veo- ja säilitamistingimused: Toote vedu peab toimuma keskkonnatemperatuuril -18 C või alla selle. Toote sisetemperatuur transpordi ajal peab jääma -18C või alla selle. Toote säilitamise temperatuur -18 C või alla selle. Toote säilivusaeg tootmisest vaakumpakendis temperatuuril -18 C või alla selle 360 päeva  , sulatatuna 0+4 C juures 14 ööpäeva ,vaakumpakendist  avatuna  temperatuuril 0+4 C 120 tundi.

Vastutav isik:                                                05.10.2015
Sarkis Širvanjnats

[/spoiler]

Smoked salmon fillet IMG_64331

[spoiler show=”Külmsuitsu lõhefilee viilutatud jahutatud spetsifikatsioon”]

Toidu tehniline kirjeldus

Toidu nimetus:    Külmsuitsu lõhefilee viilutatud jahutatud (Salmo salar)
Tootja: Dtrim Grupp OÜ, Kriidi tn 3 Tallinn, tunnustamise number EE T10 EÜ.
Tooraine: Jahutatud roogitud lõhe (Salmo Salar) – kasvatatud Norra kalakasvatus

Toore ei tohi sisaldada  mehaanilisi vigastusi. Toorme lõhn, värvus ja konsistens peavad olema kõrvalekalleteta.

Tooraine nõuetele vastavust kontrollitakse organolpetilise kontrolliga toorme vastuvõtul. Tooraine mikrobioloogilist nõuetekohasust kontrollitakse  2 korda aastas  ning tooraine mikrobioloogilised näitajad 25g kohta peavad vastama Tabelis1 välja toodud näitajatele.

Uuritav mikroorganism või mikroorganismide grupp Mikroorganismide suurimad lubatud sisaldused toidus selle realiseerimise ja tarvitamise või minimaalse säilimisaja lõpptähtajal
Bakterite üldarv m = 5×105
M = 107
Coli-laadsed bakterid 103
Staphylococcus aureus m =102
M =103
Clostridium perfringens 10
Rühm 4 0

Tabel 1 Värske, jahutatud kala mikrobioloogilised näitajad

Tehnoloogia kirjeldus: Külmsuitsu lõhefilee valmistamiseks lõhe fileeritakse, filee suitsutatakse, eemaldatakse nahk, viilutatakse ja  pakendatakse vaakum pakendisse.Toodete nõuetekohastust kontrollitakse enesekontrolliplaanis kehtestatud korrale ning fikseeritakse seirelehtedes.

Valmistoote sensoorsed näitajad:  Lõhn – neutraalne, omane tootele

Värv – hele pruunikas, omane tootele

Maitse – ilma kõrvalmaitseta, omane suitsutatud tootele

Konsistents – liha vetruv ja tihke

Valmistoote mikrobioloogilised näitajad 25g kohta:

Uuritav mikroorganism või mikroorganismide grupp Mikroorganismide suurimad lubatud sisaldused toidus selle tootmispäeval Mikroorganismide suurimad lubatud sisaldused toidus selle realiseerimise ja tarvitamise või minimaalse säilimisaja lõpptähtajal    
 

Bakterite üldarv

103
Coli-laadsed bakterid 0
Staphylococcus aureus 0
Listeria monocytogenes 0 0 0
Rühm 4 0

Informatsioon tarbijale

100 g toodet sisaldab: 856 kj  204 kcal ,valgud 19,9g, rasvad 14,8 g, millest külastunud rasvhapped 3 d(g), Süsivesikud 2,5 g, polüküllastamata rasvhapped  3.4 d(g)

Pakendamine ja märgistamine: Toode on pakendatud vaakumpakendisse vahtpolüsterool kasti. Pakend märgistatakse „kõlblik kuni“ kuupäevaga.

Veo- ja säilitamistingimused: Toote vedu peab toimuma keskkonnatemperatuuril   0 kuni +4 C. Toote sisetemperatuur transpordi ajal peab jääma vahemikku  0 kuni +4° C. Toote säilitamistemperatuur on 0 kuni +4° C.  Toote säilivusaeg tootmisest vaakumpakendis temperatuuril 0+4 C 14 ööpäeva avatuna  temperatuuril 0+4 C 120 tundi.

Vastutav isik:                                                05.10.2015

Sarkis Širvanjnats

[/spoiler]

[spoiler show=”Külmsuitsu lõhefilee viilutatud külmutatud spetsifikatsioon”]
Toidu tehniline kirjeldus

Toidu nimetus:    Külmsuitsu lõhefilee viilutatud külmutatud (Salmo salar)
Tootja: Dtrim Grupp OÜ, Kriidi tn 3 Tallinn, tunnustamise number EE T10 EÜ.

Tooraine: Jahutatud roogitud lõhe (Salmo Salar) – kasvatatud Norra kalakasvatus

Toore ei tohi sisaldada  mehaanilisi vigastusi. Toorme lõhn, värvus ja konsistens peavad olema kõrvalekalleteta.

Tooraine nõuetele vastavust kontrollitakse organolpetilise kontrolliga toorme vastuvõtul. Tooraine mikrobioloogilist nõuetekohasust kontrollitakse  2 korda aastas  ning tooraine mikrobioloogilised näitajad 25g kohta peavad vastama Tabelis1 välja toodud näitajatele.

Uuritav mikroorganism või mikroorganismide grupp Mikroorganismide suurimad lubatud sisaldused toidus selle realiseerimise ja tarvitamise või minimaalse säilimisaja lõpptähtajal
Bakterite üldarv m = 5×105
M = 107
Coli-laadsed bakterid 103
Staphylococcus aureus m =102
M =103
Clostridium perfringens 10
Rühm 4 0

Tabel 1 Värske, jahutatud kala mikrobioloogilised näitajad

Tehnoloogia kirjeldus: Külmsuitsu lõhefilee valmistamiseks lõhe fileeritakse, filee suitsutatakse, eemaldatakse nahk, viilutatakse ja  pakendatakse vaakum pakendisse.Toodete nõuetekohastust kontrollitakse enesekontrolliplaanis kehtestatud korrale ning fikseeritakse seirelehtedes.

Valmistoote sensoorsed näitajad:  Lõhn – neutraalne, omane tootele

Värv – hele pruunikas, omane tootele

Maitse – ilma kõrvalmaitseta, omane suitsutatud tootele

Konsistents – liha vetruv ja tihke

Valmistoote mikrobioloogilised näitajad 25g kohta:

Uuritav mikroorganism või mikroorganismide grupp Mikroorganismide suurimad lubatud sisaldused toidus selle tootmispäeval Mikroorganismide suurimad lubatud sisaldused toidus selle realiseerimise ja tarvitamise või minimaalse säilimisaja lõpptähtajal    
 

Bakterite üldarv

103
Coli-laadsed bakterid 0
Staphylococcus aureus 0
Listeria monocytogenes 0 0 0
Rühm 4 0

Informatsioon tarbijale

100 g toodet sisaldab: 856 kj  204 kcal ,valgud 19,9g, rasvad 14,8 g, millest külastunud rasvhapped 3 d(g), Süsivesikud 2,5 g, polüküllastamata rasvhapped  3.4 d(g)

Pakendamine ja märgistamine: Toode on pakendatud vaakumpakendisse vahtpolüsterool kasti. Pakend märgistatakse „kõlblik kuni“ kuupäevaga.

Veo- ja säilitamistingimused: Toote vedu peab toimuma keskkonnatemperatuuril   -18°C. Toote sisetemperatuur transpordi ajal peab jääma -18°C. Toote säilitamistemperatuur on -18° C või alla. Toote kõlblik kuni valmistamisest 12 kuud.

Vastutav isik:                                                05.10.2015
Sarkis Širvanjnats
[/spoiler]

Rainbow troutIMG_5797 (1280x853)

SalmonIMG_5804 (1280x853)